Ingemar Pongratz EU-finansiering

IngemarPongratzFrån och med hösten 2002, blev Ingemar Pongratz involverad i processen att förbereda ansökningar om EU-finansiering. År 2002 höll det europeiska forskarsamhället på att förbereda för den nya programmet för EU finansiering FP6. FP6 representerade ett nytt sätt att se på forskning och hur forskning påverkar and samhällssektorer. För att forskning och samhälle skulle interagera på bästa sätt  bestämde EU att skapa stora, väl finansierade konsortier av forskare för att samla en tillräcklig kritisk forskning massa för att verkligen påverka forskningen och ge varaktiga samhällseffekter. Dessutom var FP6 första gången europeiska forskningen var skyldig att samverka med det omgivande samhället och forskningskommunikation gavs en framträdande roll i verksamheten i forskningsprojekten.

Ingemar Pongratz var inblandad i förberedelserna och planeringen av en ansökan till av ett stort EU-finansierat program. Denna ansökan var för ett stort EU finansierad Network of Excellence som koordinerades av Professor Jan Åke Gustafsson på Karolinska Institutet. Tack vare omfattande förberedelser och planering tog Ingemar Pongratz ett vinnande koncept och blev vice-koordinator för CASCADE NoE. Projektet spelade en viktig roll i det europeiska forskningsområdet och Ingemar Pongratz drog fördel av detta för att utöka finansierings basen för gruppen och Institutionen på KI som han har arbetade på. Ingemar visade sig vara mycket framgångsrik inom EU finansiering och har en mycket framgångsrik meritlista av framgångsrika EU-program, med projekt värda över 50 miljoner euro i sin meritlista.

Ingemar Pongratz har arbetat som EU konsult sedan 2011 och hjälpt universitet och företag i Sverige och runt omkring Europa med att planera, skriva och skicka in ett flertal ansökningar för FP7, Horizon 2020 och Horizon Europe. Ingemar Pongratz erfarenhet som forskare, kommunikatör och entreprenör tillsammans med hans kunskap om EU forskning och innovation ger hans kunder en god bas för att planera ansökningar. Ingemar Pongratz har även hjälpt kunder med Eureka Eurostars, Marie Sklodowska Curie, och Erasmus + ansökningar.

På hemsidan för Fenix Scientific AB finns mer information

Ingemar Pongratz har även etablerat Letavis AB. Letavis AB utvecklar nya produkter för jordbrukssektorn. Våra produkter är baserade på beprövad forskning. Med hjälp av innovative strategier har vi säkrat ett flertal patent som vi nu håller på och kommersialiserar. Våra produkter minska CO2 utsläpp, är säkra för miljön och ofarliga. Våra lösningar ökar växternas tillväxt med 10-15% och är extremt kostnadseffektivt. Letavis AB håller nu på att introducera nya produkter för jordbruket och vi för diskussioner med olika företag som vi hoppas kommer att bli användare och kunder för våra produkter

Mer information finns på Letavis AB hemsida.

Skovde 2020 av Ingemar Pongratz

Skovde 2020 av Ingemar Pongratz