Ingemar Pongratz EU-finansiering

IngemarPongratzFrån och med hösten 2002, blev Ingemar Pongratz involverad i processen att förbereda ansökningar om EU-finansiering. År 2002 höll det europeiska forskarsamhället på att förbereda för den nya programmet för EU finansiering FP6. FP6 representerade ett nytt sätt att se på forskning och hur forskning påverkar and samhällssektorer. För att forskning och samhälle skulle interagera på bästa sätt  bestämde EU att skapa stora, väl finansierade konsortier av forskare för att samla en tillräcklig kritisk forskning massa för att verkligen påverka forskningen och ge varaktiga samhällseffekter. Dessutom var FP6 första gången europeiska forskningen var skyldig att samverka med det omgivande samhället och forskningskommunikation gavs en framträdande roll i verksamheten i forskningsprojekten.

Ingemar Pongratz var inblandad i förberedelserna och planeringen av en ansökan till av ett stort EU-finansierat program. Denna ansökan var för ett stort EU finansierad Network of Excellence som koordinerades av Professor Jan Åke Gustafsson på Karolinska Institutet. Tack vare omfattande förberedelser och planering tog Ingemar Pongratz ett vinnade koncept och blev vice-koordinator för CASCADE NoE. Projektet spelade en viktig roll i det europeiska forskningsområdet och Ingemar Pongratz drog fördel av detta för att utöka finansierings basen för gruppen och Institutionen på KI som han har arbetade på. Ingemar visade sig vara mycket framgångsrik inom EU finansiering och har en mycket framgångsrik meritlista av framgångsrika EU-program, med projekt värda över 50 miljoner euro i sin meritlista.

Under 2011 Ingemar Pongratz etablerat ett bolag med dubbla syften, en del av företaget arbetar med att  kommersialisera den forskning som utvecklats av honom och hans grupp på Karolinska Institutet. Den andra armen av företaget är en konsulttjänst som hjälper företag och organisationer att skriva ansökningar för offentlig finansiering som till exempel  EU-finansiering (Horizon 2020), Eureka eller Eureka Eurostars eller som vill utveckla finansiering strategier för företag och akademiker som vill etablera sig inom Europeiskt forskning

På hemsidan för Fenix Scientific AB finns mer information